Sumatra PDF Portable 1.9 Chương trình đọc file PDF

  • Phát hành PortableApps com
  • Đánh giá
  • Lượt tải 5.873
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,3 MB
  • Cập nhật 28/08/2014
  • Yêu cầu Windows 2000/XP/Vista/7

Giới thiệu

Sumatra PDF Portable 1.9 bên cạnh việc soạn thảo văn bản thì việc cần những công cụ để đọc văn bản cũng là một yêu cầu không thể bỏ qua. Nếu bạn gặp một văn bản được tạo ra bởi Microsoft Word, bạn có thể dễ dàng dùng AbiWord để đọc, tuy nhiên nếu bạn gặp một tài liệu được lưu dưới dạng PDF thì bạn sẽ cần nhờ đến tiện ích Sumatra PDF Portable.

Sumatra PDF Portable là chương trình có thể chạy trực tiếp mà không cần cài đặt, kèm thêm dung lượng rất bé nhỏ do đó bạn có thể dễ dàng mang nó bên mình và sử dụng ở bất cứ đâu.

Sumatra PDF Portable