Sunrise for Mac 2.2.1 Trình duyệt web cho Mac

  • Phát hành Atsushi Jike
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.637
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 819 KB
  • Cập nhật 21/10/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7

Giới thiệu

Sunrise là một dự án trình duyệt khác của Nhật dựa trên mã nguồn mở Webkit. Nó có một vài tính năng độc đáo như bookmark ảo và khả năng chụp ảnh toàn bộ trang web. Một vài tính năng hữu ích khác như là khả năng theo dõi trực quan tiến trình download của một trang web, tính năng này vẫn chưa được bổ sung trong Safari 4.