Super Backup: SMS & Contacts cho Android 1.7.11 Sao lưu tin nhắn SMS và danh bạ

 • Phát hành Mobile Idea Studio
 • Đánh giá
 • Lượt tải 1.381
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 1,5 MB
 • Cập nhật 05/09/2014
 • Yêu cầu Android 2.0.1 and up

Giới thiệu

Super Backup: SMS & Contacts là công cụ sao lưu dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng. Với công cụ này, bạn có thể sao lưu danh bạ, tin nhắn SMS, nhật kí cuộc gọi sang thẻ SD.

Tính năng chính:

 • Sao lưu danh bạ, tin nhắn SMS, nhật kí cuộc gọi sang thẻ SD.
 • Khôi phục danh bạ, tin nhắn SMS, nhật kí cuộc gọi từ thẻ SD.
 • Xóa dữ liệu sao lưu trên thẻ SD.
 • Khôi phục các ứng dụng trên thẻ SD.
 • Tự động sao lưu theo lịch lên Gmail.

Đặng Hương