SurplusMeter for Mac

  • Phát hành SkoobySoft
  • Đánh giá
  • Lượt tải 268
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 252 MB
  • Cập nhật 07/02/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Giới thiệu

SurplusMeter là một sự thay thế cho công cụ theo dõi băng thông của Mac OS X vốn chỉ hạn chế trên cơ sở mỗi ứng dụng. SurplusMeter sẽ giúp cho công việc theo dõi lưu lượng sử dụng được rõ ràng hơn, cảnh báo cho bạn khi bạn đang đến gần giá trị đó. Do đó, nếu bạn có một dịch vụ internet băng thông rộng với một giới hạn tải về hàng tháng, SurplusMeter sẽ là một lựa chọn sáng giá nhất.

Tuy nhiên, nhược điểm của SurplusMeter đó là nó không phân biệt được giữa lưu lượng mạng và lưu lượng Internet. Do đó nếu bạn là người thường xuyên sao lưu trên mạng máy tính sử dụng, thông số đo được từ SurplusMeter sẽ không chính xác.