Sync Voice Note for Android Đồng bộ các bản ghi chú và audio

  • Phát hành WujieCN
  • Đánh giá
  • Lượt tải 455
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 400 KB
  • Cập nhật 23/01/2012
  • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Sync Voice Note kết hợp chức năng của giấy nhớ và ghi âm audio nhằm cho phép người dùng ghi lại các ý tưởng với khả năng đồng bộ ghi âm audio. Ứng dụng này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm bản ghi audio phù hợp với ghi chú của người dùng và ngược lại. Xem dòng tương ứng đang được highlight trong quá trình chạy sẽ là điều khá tuyệt vời để giúp bạn gọi ra nội dung vừa tạo.

 Sync Voice Note for Android

Với sức mạnh và sự tiện dụng của điện thoại Android, Sync Voice Note sẽ là công cụ không thể thay thế trong các cuộc họp, phỏng vấn, hội nghị, bài giảng và rất nhiều ứng dụng khác.

Lamle