Task Manager + For Android Tắt tiến trình không cần thiết

  • Phát hành Isnow Studio
  • Đánh giá
  • Lượt tải 432
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 189 KB
  • Cập nhật 29/02/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Task Manager + tắt các tiết trình không cần thiết hoặc không dùng đến nữa giúp điện thoại Android của bạn chạy nhanh hơn, mượt hơn và tiết kiệm pin hơn.

Một số tính năng chính:

- Tắt các tiến trình/tác vụ/dịch vụ rất nhanh chóng.

- Hỗ trợ tắt theo nhóm.

- Hiển thị trạng thái bộ nhớ hiện tại.

- Hiển thị các tiến trình gần đây, bao gồm cả tên và trạng thái chạy.

- Phân loại theo tên ứng dụng và kích thước bộ nhớ.

- Xem chi tiết ứng dụng.

- Chuyển giữa các ứng dụng.

- Gỡ bỏ các ứng dụng.

- Xác định các ứng dụng quan trọng.

- Tự động tối ưu.

Task Manager + For Android

Tuyết Mai