TeamViewer Manager for Mac 7.0.986 Điều khiển máy Mac từ xa qua Internet

  • Phát hành TeamViewer
  • Đánh giá
  • Lượt tải 807
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 20 MB
  • Cập nhật 27/10/2012
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Tổ chức tốt là tính năng cần thiết khi bạn phục vụ nhiều khách hàng hoặc quản lý toàn bộ máy tính chủ hoặc máy phục vụ. TeamViewer Manager là công cụ mạnh mẽ nhằm đơn giản hóa tính năng quan trọng này.

Là khách hàng sử dụng giấy phép Premium hoặc Corporate, bạn sẽ hưởng lợi từ công cụ được bổ sung có tính năng cao này!

TeamViewer Manager là công cụ cơ sở dữ liệu tùy chọn lưu trữ thông tin đối tác trong hệ thống cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng với người hỗ trợ khác. Nó cũng bao gồm chức năng ghi chép và lập báo cáo phức tạp.

TeamViewer Manager

Quản lý liên lạc và hồ sơ chính xác, rõ ràng

TeamViewer Manager cho phép bạn dễ dàng quản lý đối tác trong cơ sở dữ liệu, trong khi vẫn cho phép người dùng khác trong tổ chức làm việc trên cùng cơ sở dữ liệu. Tính năng này nâng cao khả năng trao đổi thông tin nội bộ, chia sẻ kiến thức và quản lý liên lạc.

Nó cho phép bạn ghi lại dữ liệu kết nối chính xác và hạn chế việc lập hóa đơn không chính xác: Bạn có thể lưu lại tiền tệ, giá theo giờ hoặc các thông tin khác khi cần thiết. TeamViewer Manager tự động tính toán tất cả kết nối của bạn và đó là cơ sở lý tưởng để bạn lập hóa đơn.

Tính năng này có trong giấy phép Premium hoặc Corporate

- Xem danh sách kết nối TeamViewer, bao gồm độ dài phiên làm việc và thời gian bắt đầu và kết thúc chính xác
- Phân loại đối tác/khách hàng thành những nhóm khác nhau
- Thiết lập kết nối trực tiếp đến đối tác
- Hãy tận hưởng tính năng mạng với các ứng dụng như Express Edition miễn phí của Microsoft SQL Server®
- Tự động tính toán dữ liệu kết nối (lý tưởng để lập hóa đơn về sau)
- Nhập dữ liệu qua TeamViewer Portable, danh sách đối tác,...
- Xuất và in dữ liệu.