Text Smiley For Android

  • Phát hành Tnk Factory
  • Đánh giá
  • Lượt tải 645
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 794 KB
  • Cập nhật 10/08/2011
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Text Smiley (ASCII Art) là ứng dụng cho phép bạn gửi hoặc chia sẻ biểu tượng cảm xúc với tất cả bạn bè một cách dễ dàng.

Chỉ cần chọn biểu tượng cảm xúc từ hàng trăm biểu tượng có sẵn, sau đó gửi tin nhắn SMS, Twitter hay Facebook.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa, copy và paste các biểu tượng cảm xúc vào Ascii Art yêu thích của bạn và gửi tin nhắn SMS, Mail, Facebook, Twitter.

Text Smiley For Android

Tuyết Mai (Theo Android Market)