TextCoder Alpha For Mac

  • Phát hành Xenone
  • Đánh giá
  • Lượt tải 357
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 6,5 MB
  • Cập nhật 21/08/2011
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

TextCoder For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac,đơn giản dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng thuật toán tạo mặt nạ từ mật khẩu để mã hóa văn bản.

Bạn có thể sử dụng công cụ này dự trên CLI để mã hóa hoặc giải mã văn bản.

Yêu cầu: Java.

TextCoder Alpha 

Tuyết Mai