The TV Show Quiz for iOS 1.2 Kiểm tra kiến thức truyền hình trên iPhone/iPad

 • Phát hành Gareth Vaughan
 • Đánh giá
 • Lượt tải 13
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 2,1 MB
 • Cập nhật 10/10/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

The TV Show Quiz for iOS là phần mềm kiếm tra kiến thức về các show truyền hình tại Mỹ trong vòng 6 thập ký qua.

Ứng dụng bao gồm hơn 800 tiêu đề chương trình và 2000 tên nhân vật.

Tính năng:

 • 4 loại câu hỏi khác nhau
 • Các thiết lập cho phép thay đổi số câu hỏi và thập niên liên quan
 • Hỗ trợ Leaderboard và phần thưởng
 • Hỗ trợ màn hình Retina 

Minh Lộc