Thermometer for iOS 2.6 Ứng dụng nhiệt kế cho iPhone

 • Phát hành Presselite
 • Đánh giá
 • Lượt tải 2.091
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 23,9 MB
 • Cập nhật 30/12/2013
 • Yêu cầu iOS 4.3 or later

Giới thiệu

Thermometer for iOS - ứng dụng nhiệt kế số 1 trên AppStore.

Thermometer là ứng dụng nhiệt kế chuẩn xác cho iPhone/iPad, biến thiết bị di động thành một chiếc nhiệt kế thông minh, hiển thị nhiệt độ bên ngoài dựa theo vị trí hiện thời của người dùng (thông qua GPS hoặc WiFi.

Thermometer cho biết nhiệt đồ ngoài trời dưới dạng nhiệt kế đèn LED đỏ phong cách.

Tính năng:

 • Hiệu ứng hoạt họa và đồ họa đẹp mắt
 • Ứng dụng toàn cầu
 • Hiển thị nhiệt độ nội bộ dựa trên vị trí của người dùng (GPS hoặc WiFi)
 • Thông tin thời tiết thời gian thực
 • Báo cáo điều kiện nội bộ, nhiệt độ, tốc độ và hướng gió, độ ẩm…
 • Kiểm tra nhiệt độ tại các thành phố khác
 • Nhiệt độ hiển thị dưới dạng Celsius hoặc Fahrenheit
 • Ứng dụng hỗ trợ các quốc gia: English, French, Spanish, Italian, và German 

Minh Lộc