Thi thử đại học Hoá học for iOS 1.0 Tổng hợp bộ đề thi thử đại học

  • Phát hành AAC&TCA
  • Đánh giá
  • Lượt tải 120
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,3 MB
  • Cập nhật 24/04/2013
  • Yêu cầu iOS 6.0 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng bao gồm hệ thống rất nhiều bộ đề thi đại học môn hoá học. Chế độ thi cử với số lượng câu hỏi như khi thi đại học, thi xong sẽ chấm điểm luôn.

Tính năng chính của ứng dụng:

  • Bạn có thể xem luôn kết quả chi tiết của đề thi và của cả người thi.
  • Quản lý đề thi online nên sẽ cập nhật được một cách nhanh nhất.
  • Tổng hợp nhiều bộ đề phong phú, đa dạng

Thi thử đại học Hoá học for iOSThi thử đại học Hoá học for iOS