tinyPlayer for Android

  • Phát hành C0br4Softworks
  • Đánh giá
  • Lượt tải 552
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 60 KB
  • Cập nhật 26/05/2011
  • Yêu cầu Android 1.5 trở lên

Giới thiệu

tinyPlayer là một một máy nghe nhạc có dụng lượng gọn nhẹ phù hợp cho mọi loại thiết bị Android.

tinyPlayer một máy nghe nhạc nhỏ nhẹ với tập tin / thư mục theo định hướng và không thông qua các thẻ siêu dữ liệu bị hỏng hoặcâm thanh bị mất.

+ Điều hướng qua các thư mục
+ Tổ chức các file trong danh sách nhạc
+ nhảy đến thời gian cụ thể.
+ player widget

An Nhiên (theo market.android)