Tooble 2.6 for Mac

  • Phát hành Tooble LLC
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.675
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2 MB
  • Cập nhật 19/11/2009
  • Yêu cầu Mac OS X 10.4 trở lên

Giới thiệu

Tooble là một ứng dụng cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng lấy bất kỳ video nào từ YouTube, và tải chúng để phát trên iPod video, iPhone, hoặc Apple TV. Sử dụng giao diện đơn giản của Tooble để duyệt qua YouTube thông qua các chuyên mục, việc tìm kiếm, hoặc với một URL trực tiếp, và chọn bất kỳ video nào để tải về.

Không giống với những tiện ích tải YouTube khác, Tooble kết nối trực tiếp với YouTube, cho bạn truy cập vào nhiều nguồn như các video yêu thích của bạn. Chỉ với một click chuột, chương trình sẽ tự động tải các video, chuyển đổi nó và nạp nó vào iTunes để phát hoặc đồng bộ hóa với iPod của bạn.

Tổng hợp