Tra Tu online for Android 1.2 Tra cứu từ điển online

  • Phát hành grassbean
  • Đánh giá
  • Lượt tải 10.022
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,6 MB
  • Cập nhật 23/04/2014
  • Yêu cầu Android 2.3 and up

Giới thiệu

Từ điển online cho người Việt Nam. Liên tục cập nhật từ vựng, từ điển. Hỗ trợ các thứ tiếng: English, Vietnamese, French, Japanese, Korean, Chinese.

Các từ điển online thông dụng: Anh-Việt, Việt-Anh, Anh-Anh, Pháp-Việt, Việt-Pháp, Việt-Việt, Nhật-Việt, Việt-Nhật, Nhật-Anh, Anh-Nhật, Hàn-Việt, Trung-Việt.

Tra Tu online - Android được người sử dụng đánh giá cao không chỉ vì tiện ích mà nó đem lại, mà còn bởi dung lượng nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí.