Từ điển Vạn Hoa for iOS 1.3 Tra cứu từ điển

  • Phát hành PingCom
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 191
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 5,9 MB
  • Cập nhật 18/10/2013
  • Yêu cầu iOS 5.0 trở lên

Giới thiệu

Từ điển Vạn Hoa bao gồm các từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Trung-Việt, Việt-Trung với công cụ phát âm. Ứng dụng được sử dụng miễn phí 7 ngày, sau đó phải mua khóa để tiếp tục sử dụng.

Từ điển Vạn Hoa for iOS Từ điển Vạn Hoa for iOS Từ điển Vạn Hoa for iOS