Tử vi hôn nhân for iOS 1.0 Xem tử vi hôn nhân

  • Phát hành Hai Do Duy
  • Đánh giá
  • Lượt tải 26
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 7,4 MB
  • Cập nhật 01/03/2013
  • Yêu cầu iOS 4.3 trở lên

Giới thiệu

Hôn nhân là việc rất quan trọng, liên quan đến nền tảng hạnh phúc gia đình.

Trong cuộc sống, hạnh phúc gia đình là điều ai cũng mong muốn, phàm làm người phải lấy can thường làm đạo trọng, cho nên không những là phải chọn tông, kén giống cho kỹ càng, xem tính xem nết na, của hai bên trai gái, song lại còn cần phải so đôi tuổi nữa.

Trai thì chọn lựa gái sắc nết, đức hiền và số mệnh giờ... ngày... tháng... năm ... sinh hợp để được yên vui gia đình và có con nối hậu; Gái thì chọn lựa trai có tài và số mệnh giờ ... ngày ... tháng ... năm ... sinh tốt để gửi phận trao duyên một đời được yên vui. Quan niệm cổ nhân theo tục lệ: Nhất là cao lễ để thưa; Nhì là phải được người đưa, người chiều. Thường các bậc cha mẹ phải nhờ thầy coi hộ tuổi để quyết định lương duyên con cái, nhưng nếu gặp thầy học mót thì thật lợi bất cập hại, tiền mất tật mang.

Nhiều bạn trẻ mắc sai lầm là yêu theo cảm tính mà chưa thận trọng trong việc chọn bạn đời, bởi thế cho nên có cảnh: lộn xộn nội gia, người sinh ly kẻ từ biệt đôi đường. Cho nên trong cẩm nang này sẽ giúp các bạn tự mình xem, nghiên cứu lấy, để tìm bạn trăm năm không cần phải hỏi ai, chỉ thông qua bằng hai phương pháp xem Ngũ hành và Bát quái, mà bản chất chính là xem đôi Nam Nữ có hợp nhau không về sinh lý và tâm lý để xây dựng hạnh phúc gia đình trọn đời đầu bạc răng long.

Tử vi hôn nhân for iOS Tử vi hôn nhân for iOS Tử vi hôn nhân for iOS