Tuổi trẻ for iOS 1.4 Đọc báo Tuổi Trẻ

  • Phát hành Vega Corporation
  • Đánh giá
  • Lượt tải 20
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 400 KB
  • Cập nhật 21/11/2012
  • Yêu cầu iOS 3.1 trở lên

Giới thiệu

Báo Tuổi Trẻ TP. Hồ Chí Minh là ấn phẩm được bạn đọc khắp cả nước yêu thích với các sản phẩm đặc sắc như Tin tức hàng ngày, Tuổi Trẻ Cười, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Áo Trắng,... độc giả có thể đọc báo qua nhiều kênh trên báo giấy hay trên internet.

Để giúp độc giả có thể đọc tin tức mọi lúc mọi nơi, Báo Tuổi Trẻ đã cho ra mắt một sản phẩm mới là báo Tuổi Trẻ điện tử trên các thiết bị di động: Tuổi Trẻ Mobile.

Tuổi trẻ for iOS Tuổi trẻ for iOS Tuổi trẻ for iOS