Ultimate Status Bar for Safari for Mac

  • Phát hành Karl Dearden
  • Đánh giá
  • Lượt tải 400
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 512 KB
  • Cập nhật 28/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên, Safari

Giới thiệu

Thanh Status được tích hợp sẵn trong trình duyệt Safari (Nằm phía cuối cửa sổ trình duyệt) rất đơn giản khi nó chỉ hiển thị URL đích cho các đường link trang web và hiện trạng download trang, chỉ vậy không hơn. Ultimate Status Bar của Interclue cung cấp nhiều chức năng và cấu hình hơn cho bạn. Khi bạn cuộn chuột qua các đường link trên một trang web, Ultimate Status Bar sẽ hiển thị giúp bạn favicon – biểu tượng nhỏ trên thanh địa chỉ – (nếu có) của trang web đích, mở rộng URL của các đường link đã được rút gọn, và dung lượng của một file nào đó đối với các đường link không phải là trang web (file PDF, file nén).

Nếu bạn đặt Safari hiển thị thanh Status mặc định, Ultimate Status Bar sẽ xuất hiện bên dưới thanh này. Và nếu bạn tắt thanh Status của Safari, Ultimate Status Bar sẽ thay thế vị trí của thanh đó. Thanh này có thể tùy biến được, với rất nhiều theme màu khác nhau, cũng như có thể tự động biến mất khi không được sử dụng.