Vienna for Mac 3.0 Ứng dụng RSS Reader trên Mac

  • Phát hành Vienna
  • Đánh giá
  • Lượt tải 30
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,3 MB
  • Cập nhật 19/03/2013
  • Yêu cầu Mac OS X 10.6/10.7/10.8

Giới thiệu

Vienna là công cụ đọc RSS/Atom dành cho hệ điều hành Mac OS X, được thiết kế với nhiều tính năng mạnh mẽ để hỗ trợ bạn tự động lấy tin tức đã được cấu trúc theo định dạng RSS. Một số phần mềm đọc RSS cho phép bạn lập lịch cập nhật tin tức. Với chương trình đọc RSS hữu hiệu này, bạn có thể click chuột vào tiêu đề của 1 tin để đọc phần tóm tắt của hoặc mở ra nội dung của toàn bộ tin trong một cửa sổ trình duyệt mặc định.

Vienna vẫn liên tục được cải tiến và cập nhật để mang đến cho người sử dụng trải nghiệm tốt nhất.

Vienna

RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML, dùng trong việc chia sẻ tin tức Web (Web syndication) được dùng bởi nhiều website tin tức. Việc sử dụng các chương trình đọc tin sẽ giúp bạn luôn xem được tin tức mới nhất.

Để xây dựng Vienna, bạn cần có:

  • Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) và XCode 4.
  • Client Git được cập nhật và kiến thức cơ bản về việc sử dụng Git. GitHub cung cấp client GUI miễn phí hoạt động khá hiệu quả.
  • Để tạo thay đổi cho mã nguồn Vienna, bạn cần có kiến thức làm việc về Objective-C và Cocoa framework.

Mã nguồn Vienna được kiểm tra (hoặc nhân bản, theo quy định Git) vào một thư mục mà đường dẫn của nó không còn khoảng trống. Đây là hạn chế của tập tin dự án mà có lẽ sẽ được khắc phục trong tương lai, nhưng hiện tại, chắc chắn rằng đường dẫn đầy đủ tới thư mục nguồn Vienna không còn bất kỳ khoảng trống nào trong nó.

Đặng Hương