Weather Desktop for Mac

  • Phát hành Justin Dell
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.215
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 4,6 MB
  • Cập nhật 22/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

Weather Desktop là một ứng dụng mã nguồn mở và miễn phí, màn hình máy tính của bạn sẽ được thay đổi bất cứ khi nào thời tiết thay đổi.

Sử dụng Weather Desktop rất đơn giản, khi tải Weather Desktop về máy, bạn chỉ cần nhập mã vùng nơi bạn sinh sống, làm việc và Weather Desktop sẽ làm nhiệm vụ còn lại. Weather Desktop sẽ cho bạn biết tình hình thời tiết nơi bạn sinh sống, làm việc ở thời điểm hiện tại từ yahoo.com và sẽ dùng kết quả đó để thiết lập màn hình máy tính của bạn sao cho phù hợp.