Widgets Bar for Mac

  • Phát hành Amberlight Apps
  • Đánh giá
  • Lượt tải 237
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 33 KB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 trở lên, Safari

Giới thiệu

Extension này sẽ cài đặt một thanh dưới thanh địa chỉ và thanh Bookmark giúp cung cấp rất nhiều thông tin khác nhau – thời tiết trong ngày, ngày/ tháng, giờ các nơi trên thế giới và RSS feed theo định dạng một bảng tin tức nhỏ. (Người dùng có thể chỉnh sửa hiển thị trong Preferences của Extension).