WinPatrol Removal Gỡ bỏ hoàn toàn cài đặt trong Windows

  • Phát hành BillP Studios
  • Đánh giá
  • Lượt tải 529
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 588 KB
  • Cập nhật 18/10/2014
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

Có nhiều ứng dụng hay file sau khi bạn đã xóa bỏ chúng mà vẫn còn lại “tàn dư” trong ổ đĩa, điều này gây không ít phiền nhiễu tới bạn: làm hệ thống chạy chậm, người khác có thể khôi phục lại chúng… Những lúc thế này bạn cần một ứng dụng có thể loại bỏ hoàn toàn các file hay ứng dụng ra khỏi hệ thống máy tính.

WinPatrol Removal là một ứng dụng được thiết kế đặc biệt cho những ai muốn gỡ bỏ và làm sạch tất cả dấu vết của các file và khóa registry được tạo ra.

Sau khi cài đặt WinPatrol Removal, nó sẽ tự động gỡ bỏ hết những gì bạn cần xóa ra khỏi hệ thống của bạn ngay tức thì khi bạn khởi động lại máy tính. 

An Nhiên