WOT for Safari

  • Phát hành WOT Services
  • Đánh giá
  • Lượt tải 654
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 29/10/2010
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5.8 or later, Safari

Giới thiệu

Bạn có thể lướt web an toàn hơn với WOT, từ rút ngắn của "Web of Trust." WOT giúp tự động biên soạn các bản báo cáo an toàn đã được người dùng xác nhận trước đó để xác định độ tin cậy cảu một trang web. Tiêu chuẩn xếp hạng dựa theo 4 nhân tố sau:

WOT đánh giá điểm tin cậy của một trang web dựa vào phê bình của người dùng.
Độ đáng tin cậy chung: Dựa theo đánh giá của người dùng
Độ tin cậy của nhà cung cấp: Người dùng có thể đánh giá thấp một trang nếu nó được xây dựng bởi một nhà lập trình ít danh tiếng(Mặc dù mục này không ám chỉ các trang không phải là trang thương mại, một số người vẫn muốn sử dụng nó để đánh giá các trang này dựa vào độ hữu ích của thông tin do các trang này cung cấp)
Quyền riêng tư: Đánh giá mục này dựa vào các yếu tố như: Các trang này bảo vệ dữ liệu cá nhân tốt như thế nào.
An toàn với trẻ em: Một trang web có nhiều hình ảnh và ngôn ngữ của người lớn có thể bị người dùng đánh giá thấp.

Lần đầu tiên bạn truy cập một trang đã được người dùng WOT đánh giá an toàn, một vòng trong màu xanh sẽ được bật sáng trên cùng bên phải của màn hình. Khi bạn truy cập một trang thuộc diện nghi vấn, bạn sẽ nhận được thông báo cảnh báo của WOT, bao gồm giải thích tại sao trang này bị đánh dấu là trang không đáng tin cậy.
Ngoài ra, bạn cũng có thể đưa ra đánh giá của mình về độ tin cậy của trang web bằng cách kích vào nút WOT trên thanh công cụ của Safari.