Xmarks for Mac Đồng bộ bookmark trên mọi máy tính

  • Phát hành Xmarks
  • Đánh giá
  • Lượt tải 238
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 1,1 MB
  • Cập nhật 27/06/2011
  • Yêu cầu Mac OS X 10.5 and above

Giới thiệu

Nếu bạn chuyển từ iPhone sang laptop và rồi lại chuyển tiếp sang máy tính để bàn, Xmarks chính là công cụ tuyệt vời lành cho bạn. Tiện ích sẽ đồng bộ hóa tất cả bookmark và password lên máy chủ.

Xmarks for firefox

Theo NewsGo