XnView MP for Mac

  • Phát hành Pierre E Gougelet
  • Đánh giá
  • Lượt tải 277
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 19,9 MB
  • Cập nhật 20/01/2011
  • Yêu cầu Mac

Giới thiệu

Các ứng dụng của XnView MP for Mac được thiết kế để giúp bạn "đối phó" với những bức ảnh của bạn trên máy Mac. Bạn có thể sử dụng chương trình này để quản lý, xem hình ảnh, chuyển đổi, tạo hình thu nhỏ hoặc các trình diễn, chụp ảnh...của mình.