YouPop for Mac

  • Phát hành Vincent
  • Đánh giá
  • Lượt tải 355
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 12 KB
  • Cập nhật 15/11/2010
  • Yêu cầu Mac OS X

Giới thiệu

YouPop là một tiện ích cho phép bạn xem trước hoặc xem trực tiếp video trên YouTube từ trang hiện tại. Với YouPop bạn chỉ cần di chuyển chuột trên một liên kết video trên YouTube, và bạn sẽ xem video trong một cửa sổ pop-up.

 

Một số tiện ích của YouPop:

  • Với YouPop bạn có thể xem trước video trong một popup.
  • Bấm 'L' để di chuyển các cửa sổ pop-up đến trung tâm của trang.