30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 7.242
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 23/04/2018

Giới thiệu

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh lớp 1. Đây sẽ là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 1 hữu ích, giúp các em học sinh củng cố kỹ năng làm bài tập toán của mình để chuẩn bị tốt nhất cho bài kiểm tra cuối học kì 2 sắp tới. 

Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42 ;                94 - 21 ;             50 + 38 ;            67 – 3

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

………………. ………………….. ……………….. ………………..

Bài 2: (2đ) Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn vào số bé nhất: 81 75 90 51

b, Khoanh tròn vào số lớn nhất: 62 70 68 59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

- Số liền sau của 23 là 24 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 84 là 83 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 79 là 70 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 98 là 99 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

- Số liền sau của 99 là 100 Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4 (2đ): An có 19 quả táo, An cho em 7 quả. Hỏi An còn bao nhiêu quả táo ?

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

60;…; …;…, 64;           65; …; 67;…;…; 70           71;…; 73;…;…; 76;         77; …; …; 80

b) Viết thµnh các số:

Bốn mươi ba:.......... Ba mươi hai:............

Chín mươi bảy:......... Hai mươi tám: ...........

Sáu mươi chín:....... Tám mươi tư: .........

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34            56 - 20               18 + 71             74 - 3

………..              ………..                ………..            ………

………..              ………..                ……….             ………

………..              ………..                ……….             ………

b) 58cm + 40cm = …. 57 + 2 - 4 = ….

Bài 3.

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 4: Mẹ hái được 85 quả hồng, mẹ đã bán 60 quả hồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Bài 5: Vẽ thêm một đoạn thẳng để có:

- Một hình vuông và một hình tam giác? 

30 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Bài 6: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 8 cm?

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

………………………………………..………………………………………..………………………………………..

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 30 đề thi.