Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 Tuyển tập các dạng bài tập Toán lớp 1 hay nhất

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 5.049
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 03/12/2018

Giới thiệu

Tổng hợp 272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1

272 bài ôn tập các dạng Toán lớp 1 là tổng hợp tất cả các dạng toán mà các em sẽ gặp khi học toán lớp 1. Với 272 dạng toán mà chúng tôi tổng hợp sẽ giúp các em luyện tập tất cả các bài toán để củng cố và hệ thống lại kiến thức toán lớp 1 nhanh nhất.

Bài 1: Số?

......+ 26 = 46                

98 - ..... = 38                    

6 + .... = 17

78 - .... = 70                  

.... – 71 = 12                      

.....+ 37 = 67

90 - .... = 70                

76 - ... = 0                            

54 - .... = 54

Bài 2: Tính

86 – 36 = ....

86 – 56 = ....

50 + 34 = ....

97 – 47 =.....

97 – 50 = ....

50 + 47 = .......

68 – 38 = .....

34 + 30 = ....

60 – 40 = .....

60 + 40 = ....

100 – 40 = ....

100 – 60 = ....

Bài 3: Tính

40 + 30 + 8 = .....

50 + 40 + 7 = ....

70 – 30 + 2 = ....

90 – 50 + 4 = ...

97 - 7 – 40 = ...

97 – 40 – 7 = ...

Bài 4: < > =

40 + 5 ...... 49 – 7

......................................................

79 – 28 ...... 65 – 14

.....................................................

34 + 25 ..... 43 + 15

........................................................

79 – 24 ..... 97 – 42
.......................................................

Bài 5: Lớp học có 20 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Hỏi lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài giải

................................................................................................................................

Bài 6: Viết số:

Bảy mươi ba: .............

Ba mươi bảy: .............

Chín mươi lăm: ..........

Năm mươi chín: .........

Sáu mươi tư: .............

Năm mươi mốt: .........

Bài 7: Đặt tính rồi tính

17 - 6

.........

.........

.........

10 + 6

.........

.........

.........

18 - 8

.........

.........

.........

17 - 3

.........

.........

.........

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

2 + 13

.........

.........

.........

15 - 4

.........

.........

.........

Bài 8: Tính

18 cm - 8cm + 7 cm =.............

15 cm + 4 cm - 9 cm = ............

12 cm + 6 cm - 6 cm = ............

16 cm - 2 cm - 4 cm = ............              

19 cm - 5 cm + 3 cm =.............

10 cm + 7 cm - 5 cm = ............

14 cm - 4 cm + 4 cm = ............

11 cm + 8 cm - 4 cm = ............

Bài 9: An có 12 viên bi, Lan có 7 viên bi. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tuyển tập 272 bài toán lớp 1 ôn tập theo chủ đề

Bài 11: Đặt tính rồi tính:

50 + 30

60 + 10

20 + 70

40 + 40

Bài 12: Tính:

30cm + 40cm =.............

50cm + 10cm = ............

20cm + 50cm =.............

60cm + 30cm = ............

Bài 13: a) Khoanh vào số lớn nhất: 20; 80; 90; 60; 40.

b) Khoanh vào số bé nhất: 30; 60; 50; 80; 20.

Nhấn Tải về để tải toàn bộ 272 dạng toán lớp 1.