Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 1.491
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 23/04/2018

Giới thiệu

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 bao gồm cả bảng ma trận của môn Toán, Tiếng Việt. Giúp thầy cô tham khảo để ra đề cho các em học sinh của mình trong kỳ thi chất lượng cuối học kì 2 sắp tới. 

Ma trận đề thi môn Tiếng Việt lớp 1 năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG TH ……….

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1

 

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Cộng
1 Đọc Đọc thành tiếng Số câu 1     1
Câu số 1      
Số điểm 5     5
Đọc hiểu Số câu 2 1   3
Câu số 1,2 1    
Số điểm 2 1   3
2 Phân tích ngữ âm, luật chính tả Số câu 2 1 1 4
Câu số 4, 7 5 8  
Số điểm 3 1 1 4
3 Viết Số câu   1   1
Câu số        
Số điểm   7   7
TS  TS câu 7 3 1 11
TS điểm 10 9 1 20

Ma trận đề thi môn Toán lớp 1 năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG TH ……….

 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TOÁN LỚP 1

 

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số và phép tính: cộng, trừ trong phạm vi 100 Số câu 1   3 1   1 1   5 2
Số điểm 1   3 1   1 1   5 2
Câu số 1   2,3,4 7   8 10      
Đại lượng và đo đại lượng: xăng-ti-mét, giờ, ngày, tuần lễ Số câu 1               1  
Số điểm 1               1  
Câu số 6                  
Yếu tố hình học: điểm , đoạn thẳng, nhận biết được hình tam giác, hình vuông, hình tròn Số câu         1       1  
Số điểm         1       1  
Câu số         5          
Giải bài toán có lời văn Số câu           1       1
Số điểm           1       1
Câu số           9        
Tổng Số câu 2   3 1 1 2 1   8 2
Số điểm 2   3 1 1 2 1   8 2