Đề ôn tập Toán học kì II lớp 1 Đề thi học kỳ 2 lớp 1

  • Phát hành Bộ GD-ĐT
  • Đánh giá 107 đánh giá
  • Lượt tải 51.093
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 35 KB
  • Cập nhật 10/03/2017

Giới thiệu

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN HỌC KỲ 2 LỚP 1

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán dưới đây được Down.vn sưu tầm và chọn lọc nhằm giúp các em học sinh lớp 1 ôn thi hết học kỳ 2 môn Toán dễ dàng hơn. Các em có thể tải đề ôn tập toán này về và thực hành tốt nhất trước khi tham gia vào kỳ thi hết học kỳ 2 sắp diễn ra.

I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đúng:

1. Số liền trước và liền sau của số 17 là:
a, 15 và 16             b, 15 và 18            c, 16 và 18                d, 15 và 17

2. Số gồm 8 chục và 2 đơn vị là:
a, 28             b, 92            c, 82                d, 80

3. Phép cộng 19 + 9 có kết quả bằng:
a, 18            b, 29            c, 28            d, 39

II. Tự luận (7 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (4 điểm)

a, 38 + 7               b, 54 - 8                c, 72 - 3              d, 28 + 6
…………              …………               …………             …………
…………              …………               ………....             …………
………....              …………               …………             …………

Bài 2: Nối phép tính với kết quả đúng: (2 điểm)

A B
17 - 9 68
34 + 7 35
77 - 9 8
29 + 6 41

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào mỗi câu: (2 điểm)

a, 39 + 23 = 52

b, 43 – 5 = 48

c, 12 + 23 = 45

d, 26 – 9 = 15

Đề thi toán lớp 1 - Đề 1.2

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:       

       32 + 42                  94 - 21         ;              50 + 38        ;              67 – 3

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

……………….          …………………..          ………………..           ………………..

Download tài liệu để xem thêm chi tiết