Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 4 có bảng ma trận đề thi

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 540
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 10/04/2018

Giới thiệu

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 là tập hợp các đề thi môn Toán học kỳ 2 cho các em học sinh lớp 2 theo chuẩn thông tư 22. Ngoài ra chúng tôi cũng đã cập nhật ma trận đề thi để các thầy cô giáo cùng tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT VỊ XUYÊN
TRƯỜNG TH PHONG QUANG

 

 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2017 – 2018
Môn: Toán - lớp 4

Thời gian: 60 phút (Không tính thời gian giao đề)

 Họ và tên:..............................................................................Lớp:4................

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng từ câu 1 đến câu 7.

Câu 1: (1 điểm).

a) Phân số có giá trị bằng 1 là:

b) Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

Câu 2: (1 điểm).

a) Phân số rút gọn 25/100 được phân số:

b) Phân số gấp 4 lần phân số 3/8 là:

Câu 3: (1 điểm).

a) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150                       B. 150 000                    C. 15 000                    D. 1500

b) Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 3 tấn 5 tạ = ..... kg là:

A. 3500                     B. 3005                         C. 350                            D. 305

Câu 4: ( 1 điểm ) Một tổ có 12 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Tỉ số của số bạn nam và số bạn nữ của tổ đó là:

 

Câu 5: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 36576 : (4 x 2 ) – 3708 là :

A. 863                   B. 864                      C. 846                   D. 854

Câu 7 : (1 điểm) Một tấm kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 18cm và 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²                          B. 270 cm                      C. 540cm²                           D. 54cm²

Câu 8: ( 1 điểm ) Tìm x, biết:

a) 3/5 : x = 3                                                 b) x : 52 = 113

Câu 10: (1 điểm). Tổng hai số bằng số nhỏ nhất có ba chữ số, số bé bằng 3/5 số lớn. Tìm hai số đó.

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CUỐI KỲ II

Câu

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4

5

6

7

Đáp án

A

C

D

B

B

A

C

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
Số học: Biết thực hiện các phép tính với số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.Giải được bài toán dạng Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Số câu 03 01 02 02 08
Số điểm 03 01 02 02 08
Đại lượng và đo đại lượng:Biết đổi các đơn vị đo diện tích và khối lượng. Số câu   01     01
Số điểm   01     01
Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi. Số câu   1     01
Số điểm   1     01
Tổng Số câu 03 03 02 02 10
Số điểm 03 03 02 02 10

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Số học Số câu 03     01 01 01 01 01 08
Câu số 1, 2,4     8 5 10 6 9  
2 Đại lượng và đo đại lượng Số câu     01           01
Câu số     3            
3 Yếu tố hình học Số câu     01           01
Câu số     7            
Tổng số câu 03   02 01 01 01 01 01 10
Tổng số điểm 03 03 02 02 10

Nhấn Tải về để tải toàn bộ thông tư.