Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán theo thông tư 22 Tuyển tập đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tư 22

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 1.036
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 26/02/2018

Giới thiệu

Kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp đến nên Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán mà chúng tôi cung cấp dưới đây hi vọng sẽ giúp các em củng cố được kiến thức đã học trong học kỳ 1 và phần đầu kỳ 2. Các bộ đề đều được chắt lọc khá kỹ để sát với kiến thức các em đã hoc trong thời gian vừa qua.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

TRƯỜNG TIU HC TRẦN HƯNG ĐẠO

Họ tên:…………..………………….

Lớp: 5…....

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II

MÔN: TOÁN LỚP 5

(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Chữ số 7 trong số 201,75 thuộc hàng:

A. Chục

B. Trăm

C. Phần mười

D. Phần trăm

2. 10% của 2017 là:

A. 201,7

B. 20,17

C. 20170

D. 2,017

3. Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 4,5

B. 5,4

C. 0,4

D. 0,8

4. Diện tích hình tam giác có cạnh đáy 5cm và chiều cao 4 cm là:…..cm2.

A. 20

B. 10

C. 40

D. 30

5. Kết quả của biểu thức: 1,5 2 – 3 : 2 là:

A. 1,5

B. 3

C. 2,5

D. 2

6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 giờ 4 phút = …………………. phút là:

A. 3,4

B. 34

C. 184

D. 304

7. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2m3 17dm3 = …………m3 là:

A. 20,17

B. 2,17

C. 2,017

D. 217

8. Cho: x – 20,17 = 20,17 . Vậy x = …

A. 20,17

B. 0

C. 20,18

D. 40,34

II. Phần tự luận: Trình bày cách làm các bài toán sau:

1.Tính

a) 3 giờ 6 phút + 5 giờ 32 phút

b) 52 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

c) 32,4 x 5,3 d) 149,76 : 6,4

2. Cho nửa hình tròn như hình bên (xem hình vẽ).

Em hãy tính diện tích của hình đó.

 Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN – GIỮA KÌ II – LỚP 5

Phần trắc nghiệm: 1C; 2A; 3D; 4B; 5A; 6C; 7C; 8D

Câu 1. Tính:

a) 3 giờ 6 phút + 5 giờ 32 phút

= 8 giờ 38 phút

b) 52 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

= 37 phút 13 giây

c) 32,4 x 5,3

= 171,72

d) 149,76 : 6,4

= 23,4

Câu 2. Bán kính hìnhtròn là: 4 : 2 = 2 (cm)

Diện tích hìnhtròn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Diện tích nửa hình tròn là: 12,56 : 2 = 6,28 (cm2).

Đáp số: 6,28 cm2

Lưu ý: HS làm bằng cách khác hoặc tính gộp phép tính vẫn được điểm tối đa.

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi.