Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 có bảng ma trận

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 46 đánh giá
  • Lượt tải 36.471
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 107 KB
  • Cập nhật 17/05/2017

Giới thiệu

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22, có bảng ma trận đề thi đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối năm đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh theo các mức chuẩn kiến thức Thông tư 22. Mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 22

 Câu 1: Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ? (M1 - 0.5)

a. 304           b. 186            c. 168                d. 286

Câu 2: 1 m = ..... cm? Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là: (M2 - 0.5)

a . 10 cm        b. 100 cm        c. 1000 cm         d. 1 cm

Câu 3: 0 : 4 = ? Kết quả của phép tính là: (M1 - 0,5)

a. 0          b. 1            c. 4          d. 40

Câu 4: (0,5đ) Độ dài đường gấp khúc sau là: (M1 - 0.5)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 16 cm            b. 20 cm           c. 15 cm          d. 12 cm

Câu 5: 30 + 50  20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là: (M1 - 0.5)

a. <             b. >                    c. =               d. không có dấu nào

Câu 6: Chu vi hình tứ giác sau là: (M2 - 0.5)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

a. 19cm       b. 20cm            c. 21cm        d. 22cm

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M2- 1)

a) 465 + 213

b) 857 – 432

c) 456 - 19

d) 234 + 296.

Câu 8: Tính ( M1- 0.5)

5 x 0 =.........             32 : 4 = .................            21 : 3 =.........

45 : 5= .........             5 x 8 =................

Câu 9: Tính (M2- 1)

a)10 kg + 36 kg – 21 kg =.......................                     b) 18 cm : 2 cm + 45 cm = ....................
                                 = .......................                                                          =.....................

Câu 10: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp ( M3 - 1)

Lớp 2C có 21 học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 6 em. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời: Lớp 2C có số học sinh nam là: ........................................................

Câu 11: Hình bên có ............. hình tứ giác (M1 - 0.5)

Hình bên có ............. hình tam giác

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2

Câu 12: Bài toán: (M3 - 2)

Một bác thợ may dùng 16 m vải để may 4 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13: Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất với số chẵn lớn nhất có một chữ số (M4 - 1).

Bảng ma trận đề kiểm tra môn Toán lớp 2 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học và phép tính: Cộng, trừ không nhớ (có nhớ ) trong phạm vi 1000; nhân, chia trong phạm vi các bảng tính đã học

Số câu

4

 

1

 

1

 

 

1

6

1

Số điểm

2

 

1

 

1

 

 

1

4

1

Đại lượng và đo đại lượng:  mét, ki- lô- mét; mi – li – mét; đề - xi – mét; lít; ki- lô- gam; ngày; giờ; phút

Số câu

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Yếu tố hình học: hình tam giác; chu vi hình tam giác; hình tứ giác; chu vi hình tứ giác; độ dài đường gấp khúc

Số câu

2

 

1

 

 

 

 

 

3

 

Số điểm

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

Giải bài toán đơn về phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Số điểm

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Tổng

Số câu

6

 

4

 

1

1

 

1

11

2

Số điểm

3

 

3

 

1

2

 

1

7

3