Bài tập ôn hè môn toán lớp 3 lên lớp 4 Bộ đề ôn hè môn toán cho học sinh lớp 3 lên lớp 4

  • Phát hành Sưu tập
  • Đánh giá 75 đánh giá
  • Lượt tải 40.214
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 11/05/2017

Giới thiệu

Dưới đây là bộ đề cùng 1 số bài toán ôn tập hè môn toán dành cho học sinh lớp 3 lên lớp 4. Bộ đề cùng các bài tập bám sát nội dung của sách giáo khoa lớp 3 các em đã học. Những bài tập ôn môn toán lớp 3 này sẽ giúp các em học sinh 1 lần nữa ôn tập lại kiến thức môn toán lớp 3 cùng đó có 1 nền tảng tốt cho môn toán trước khi bước vào năm học mới.

Đề số 1:

Bài 1: Tính

a. 54150 : 5

b. 63270 : 9

c. 42158 : 3

Bài 2: Tính nhanh

a. 100 +100:4 -50 :2

b. (6x8 – 48): (10 +11 +12 +13 +14)

c. 10000 x 2 + 60000

d. (7000 – 3000) x 2

Bài 3: Túi thứ nhất đựng 18kg gạo, gấp 3 lần túi thứ hai. Hỏi phải lấy ở túi thứ nhất bao nhiêu kg gạo đổ sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?

Bài 4: Tính chu vi hình tứ giác ABCD, biết cạnh AB =16cm, BC = 20cm, cạnh CD bằng nửa tổng AB và BC. Cạnh AD gấp đôi hiệu của AB và BC.

Đề số 2:

Bài 1: Tính giá trị biểu thức

a. 125 -25 x 3

b. 125 : 5 + 75 : 5

c. 30 : 3 + 7 x 8

Bài 2: Điền dấu để có kết quả đúng

a. 1 1 1 1 = 0

b. 1 1 1 1 = 0

c. 1 1 1 1 = 0

d. 1 1 1 1 = 0

Bài 3: Lớp 3 A có 40 học sinh được chia thành 4 tổ, mỗi tổ lại chia đều thành 2 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Cho hình vẽ 

a. Điền số thích hợp vào chỗ trống: ở hình vẽ bên có......hình chữ nhật là:........................... A G

b. Tính chu vi từng hình:

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.:

a. 2m5dm =.........dm

b. 2km 500m =...........m

c. 2m5cm=........... cm

d. 2km 50m =............m

e. 2m 5mm =..........mm

g. 2km50m =............m

Để tải đầy đủ cả bộ đề ôn tập hè môn toán lớp 3 lên lớp 4 bạn nhấn nút Tải về ở phía trên.