Ôn tập 18 dạng toán lớp 4 và 9 đề thi Những dạng toán cơ bản lớp 4

  • Phát hành Sưu tập
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.091
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 20/05/2017

Giới thiệu

Lớp 4 là lớp học có khá nhiều kiến thức toán học quan trọng, tuy nhiên chúng ta có thể tổng kết lại dưới 18 dạng toán cơ bản để các em học sinh nhanh chóng nắm bắt được toàn bộ kiến thức một cách tổng quát nhất. Mỗi dạng toán có kèm theo khá nhiều bài tập để các em luyện tập theo file tải phía trên.

DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT 2 HIỆU SỐ

Bài 1: Hiện nay, Minh 10 tuổi, em Minh 6 tuổi, còn mẹ của Minh 36 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi mẹ bằng tổng số tuổi của hai anh em.

Bài 2: Bể thứ nhất chứa 1200 lít nước. Bể thứ 2 chứa 1000 lít nước. Khi bể không có nước người ta cho 2 vòi cùng chảy 1 lúc vào 2 bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được 200 lít. Vòi thứ 2 mỗi giờ chảy được 150 lít. Hỏi sau bao lâu số nước còn lại ở 2 bể bằng nhau.

DẠNG TOÁN TÌM PHÂN SỐ CỦA MỘT SỐ

Bài 1: Mẹ 49 tuổi, tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ. Hỏi con bao nhiêu tuổi?

Bài 2: Mẹ 36 tuổi, tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ?

DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG

Bài 1: Xe thứ nhất chở được 25 tấn hàng. Xe thứ hai chở 35 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Bài 2: Xe thứ nhất chở được 40 tấn hàng. Xe thứ hai chở 50 tấn hàng. Xe thứ ba chở bằng trung bình cộng 3 xe . Hỏi xe thứ 3 chở bao nhiêu tấn hàng?

Nhấn chọn Tải về phía trên để tải toàn bộ 18 dạng toán cùng bộ đề đi kèm 18 dạng toán lớp 4.