Bài tập Toán cho bé chuẩn bị vào lớp 1 Bài tập ôn luyện toán trong phạm vi 10

  • Phát hành Sưu tập
  • Đánh giá 5 đánh giá
  • Lượt tải 37.433
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 28/06/2017

Giới thiệu

Trước khi vào học lớp 1 phụ huynh thường hay cho con em mình ôn luyện 1 số bài toán cơ bản trong phạm vi 10. Việc làm này không nên quá bắt buộc khiến cho trẻ hoang mang, tuy nhiên để rèn luyện tư duy cho trẻ bạn cũng có thể tải 1 số bài toán trong phạm vị 10 cho trẻ ôn tập trước sẽ không gây ảnh hưởng nhiều đến trí óc của trẻ.

Bài tập ôn luyện toán trong phạm vi 10 cho trẻ sắp vào lớp 1

1. Tính

1 + 5 =

1 + 3 =

1 + 4 =

2 + 3 =

2 + 6 =

2 + 8 =

3 + 6 =

3 + 7 =

3 + 2 =

4 + 5 =

4 + 2 =

4 + 1 =

5 + 1 =

5 + 2 =

5 + 4 =

6 + 2 =

6 + 3 =

6 + 4 =

7 + 1 =

7 + 3 =

7 + 2 =

8 + 1 =

8 + 2 =

8 + 0 =

9 + 0 =

9 + 1 =

9 + 2 =

10 + 2=

10 + 0 =

10 + 6 =

11 + 2 =

11 + 3 =

11 + 6 =

2. TÍNH

   

6 - 2 =

4 - 1 =

5 - 3 =

3 - 1 =

2 - 1 =

5 - 3=

4 - 2 =

4 - 3 =

6 - 3 =

5 - 2 =

5 - 0 =

7 - 3 =

8 - 5 =

9 - 4 =

7 - 6 =

10 - 6 =

8 - 6 =

6 - 5 =

4 - 3 =

7 - 3 =

9 - 7 =

3 - 3 =

8 - 4 =

9 - 3 =

5 - 1 =

7 - 6 =

8 - 8 =

2 - 2 =

9 - 5 =

8 - 0 =

3 - 1 =

7 - 7=

5 - 3 =

3. TÍNH

   

6 - 2 =

1 + 5 =

7 - 7=

5 + 2 =

7 - 6 =

4 + 3 =

9 - 5 =

7 + 1 =

7 + 3 =

2 + 0 =

3 + 5 =

5 - 2 =

8 + 2 =

2 - 1 =

6 - 5 =

4 - 4 =

6 + 3 =

8 - 6 =

7 - 3 =

5 + 2 =

6 - 4 =

3 + 6 =

9 - 4 =

7 - 3 =

7 + 2 =

6 + 4 =

10 + 0 =

9 - 5 =

4 + 2 =

5 +4 =

3 + 6 =

6 + 1=

8 - 2 =

Nhấn Tải về để tải toàn file bài tập.