Bài tập nâng cao toán lớp 1 Bài tập toán nâng cao lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 2.810
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 19/06/2017

Giới thiệu

Sau 1 thời gian cho các em nghỉ ngơi và vui chơi thì các bậc phụ huynh đã bắt đầu tìm kiếm nguồn tài liệu cho con em mình ôn luyện để không quên kiến thức. Bài tập nâng cao toán lớp 1 với 1 số bài tập nâng cao để các em có thể thực hiện dựa trên kiến thức đã học để thực hiện.

Bài tập toán nâng cao lớp 1

Bài 1: Điền dấu +, - thích hợp vào ô trống

12  5  3 = 14                    32  30  2 = 4

14  4  1 = 11                    45  20  4 = 69

16  3  2 = 17                    84  10  3 = 71

Bài 2: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó cộng với 5 rồi trừ đi 8 được kết quả là 11?

Bài 3: Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống

12 + 6  6 + 4 + 7                  30 + 40  80 - 20

15 + 0  15 - 0                       90 - 50   10 + 40

18 – 5  14 - 4 + 5                 70 – 40   90 - 60

0 + 10  10 + 0                      30 + 20  10 + 40

Bài 4: Nối phép tính với số thích hợp:

Bài tập toán lớp 1

Bài 5: Số?

Bài tập toán lớp 1

32 + 46 <  < 22 + 40

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo của hình vuông có các kết quả đều như nhau

 

 

14

 

23

 

32

14

 

Bài 7:

Bài tập toán lớp 1

Hình vẽ trên có .......................tam giác

Đó là các tam giác ...........................;...............................;...................................

Bài 8: Cho hình vẽ:

Bài tập toán lớp 1

Hình vẽ trên có ........điểm. Các điểm đó là:..............................................................

có .......... đoạn thẳng. Đó là các đoạn thẳng .............................................

Bài 9: Vẽ 5 điểm sao cho có 3 điểm ở trong đường tròn và 4 điểm ở ngoài hình tam giác

Bài tập toán lớp 1

Bài 10 *: Con gà mái của bạn An cứ mỗi tuần đẻ được 7 quả trứng. Hỏi con gà đó đã đẻ được bao nhiêu quả trứng trong 2 tuần?

Nhấn Tải về để tải toàn bộ bài tập.