Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2017 - 2018 Đề thi và đáp án môn toán lớp 10 tỉnh Tây Ninh

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 600
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 08/06/2017

Giới thiệu

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2017 - 2018 dành cho khối không chuyên vừa qua mời các bạn tham khảo. Trong file tải bao gồm cả đáp án để các bạn học sinh sau khi làm có thể nhanh chóng  so đáp án ngay.

Câu 1: (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức T = √36 +√9 - √49

Câu 2: (1,0 điểm) Giải phương trình x2 – 5x – 14 = 0

Câu 3: (1,0 điểm) Tìm m để đường thẳng (d): y = (2m - 1)x + 3 song song với đường thẳng (d'): y = 5x + 6

Câu 4: (1,0 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y = 3/2 x2

Câu 5: (1,0 điểm) Tìm a và b biết hệ phương trình 

{ ax + y = 1
ax + y = -5

có một nghiệm là (2;–3)

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc cạnh BC) biết AB = a, BC = 2a. Tính theo a độ dài AC và AH.

Câu 7: (1,0 điểm) Tìm m để phương trình x2 + x - m + 2= 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa x13 + x23 + x12 x22 = 17.

Câu 8: (1,0 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m và độ dài đường chéo bằng √65/4 lần chiều rộng. Tính diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đã cho.

Câu 9: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC có Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2017 - 2018 tù. Trên BC lấy hai điểm D và E, trên AB lấy điểm F, trên AC lấy điểm K sao cho BD = BA, CE = CA, BE = BF, CK = CD. Chứng minh bốn điểm D, E, F và K cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 10: (1,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC), nội tiếp đường tròn đường kính BC, có đường cao AH (H thuộc cạnh BC), đường phân giác của góc A trong tam giác ABC cắt đường tròn đó tại K (K khác A), Biết Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Tây Ninh năm học 2017 - 2018