Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm học 2017 - 2018 Đề thi vào lớp 10 môn Toán

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá
  • Lượt tải 692
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 19/06/2017

Giới thiệu

Đề thi vào lớp 10 môn Toán 2017

Hiện nay vẫn đang còn 1 số tỉnh thành vẫn chưa thi tuyển vào lớp 10. Chính vì vậy những đề thi của các địa phương khác sẽ là những đề thi để các em coi như 1 đề thi thử để luyện tập và nắm được cấu trúc đề thi trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2017-2018

Môn toán
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề gồm 1 trang, có 5 câu)


Câu 1. (2,25 điểm)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

Câu 2. (2,25 điểm)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

1) Vẽ hai đồ thị (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ.

2) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị (P) và (d).

Câu 3. (1,75 điểm)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán

2) Một đội xe dự định chở 120 tấn hàng. Để tăng sự an toàn nên đến khi thực hiện, đội xe được bổ sung thêm 4 chiếc xe, lúc này số tấn hàng của mỗi xe chở ít hơn số tấn hàng của mỗi xe dự định là 1 tấn. Tính số tấn hàng của mỗi xe dự định chở; biết số tấn hàng của mỗi xe chở khi dự định là bằng nhau, khi thực hiện là bằng nhau.

Câu 4. (0,75 điểm)

Tìm các giá trị của tham số thực m để phương trình x2 + (2m - 1)x + m2 - 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt x1, x2 sao cho biểu thức  P = (x1)2 + (x2)2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 5. (3 điểm)

Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại điểm H. Biết ba góc CAB, ABC, BCA đều là các góc nhọn. Gọi M là trung điểm của đoạn AH.

1) Chứng minh tứ giác AEHF nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh: CE.CA = CD.CB

3) Chứng minh EM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BEF.

4) Gọi I và J tương ứng là tâm của đường tròn nội tiếp hai tam giác BDF và EDC. Chứng minh góc DIJ = góc DFC

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề và đáp án.