Bộ đề thi môn Toán lớp 1 học kì 1 Đề thi học kì 1 môn toán lớp 1

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 1.443
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 11/12/2017

Giới thiệu

Kỳ thi học kỳ 1 dành cho học sinh lớp 1 sắp tới, môn Toán là 1 trong những môn sẽ tổ chức thi để kiểm tra kiến thức của các em học sinh. Dưới đây là 1 số đề thi môn Toán học lớp 1 học kỳ 1 để các em có thể tham khảo và luyện tập trước khi bước vào kỳ thi học kỳ 1 thực sự.

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán lớp 1

Bài 1: (1 điểm ) Viết số thích hợp vào chỗ trống :

a/ 0; 1; 2; ….; ….; …; 6; ….; 8; ….; 10.

b/ 10; 9;….; …..; 6 ; …..; 4; ……. ; 2; …..; 0.

Bài 2: (2,5 điểm) Tính:

a/ 4 + 5 = …….. 4 + 3+ 2 =……..

10 – 3 =……… 8 – 6 – 0 = …….

b/

7

 

10

 

8

 

6

 

+

 

-

 

+

 

-

 

1

 

5

 

2

 

4

 

…….

 

…….

 

…….

 

…….

 

Bài 3: Số (1 điểm)

3 + = 8 ; 9 - = 6 ; + 4 = 8 ; 7 - = 5

Bài 4: (1 điểm) Đọc, viết số?

năm hai ba …….. ………

……… ……… ……. 7 6

Bài 5: Điền dấu > < =: (1,5 điểm)

a/ 5 + 4  9 6  5 b/ 8 - 3  3 +5 7 – 2  3 + 3

Bài 6: (1 điểm)

Hình vẽ bên có:

- Có………hình tam giác

- Có………hình vuông

Bài 7: (2 điểm) Viết phép tính thích hợp :

a/ Có: 9 quả bóng.

Cho: 3 quả bóng.

Còn lại: …quả bóng?

         

b/ Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng:

     

=

9

     

=

6

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi học kỳ 1 môn toán lớp 1