Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2017 - 2018 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 8 đánh giá
  • Lượt tải 940
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 12/12/2017

Giới thiệu

Down.vn mời quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2017-2018. Với tài liệu này sẽ giúp cho các bạn học sinh có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn và hệ thống kiến thức học tập chuẩn bị cho các bài kiểm tra và bài thi học kì 1 lớp 3. Ngoài ra, tài liệu này sẽ giúp các thầy cô tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và ra đề thi. Sau đây, mời các thầy cô và các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG GIANG

Họ và tên: ......................................................

Lớp:.3...........................

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017- 2018

Môn: Toán – Lớp 3

Thời gian: 40 phút

Ngày kiểm tra: ..../...../ 2017

 

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

A/ TRẮC NGHIỆM: 7 điểm

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Câu 1: Đồng hồ chỉ : (M1 – 1đ)

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2017-2018

A. 10 giờ 10 phút

B. 10 giờ 19 phút

C. 2 giờ 10 phút

D. 10 giờ 2 phút

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: (M2 – 1đ)

A. 24             B. 36             C. 54               D. 55

Câu 3: 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ)

A. 38             B. 380           C. 308            D. 3800

Câu 4: Khung của một bức tranh là hình vuông có cạnh 50 cm. Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét? (M3 – 1đ)

A. 200 m            C. 2 m

B. 20 m              D. 2000 m

Câu 5: Hình MNPQ (Hình bên) có số góc vuông là: (M1 -1đ)

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2017-2018

A. 1               B. 2 N

C. 3              D. 4

Câu 6: Chu vi hình vuông có cạnh 5cm là : (M1 – 1đ)

A. 5cm         B. 10cm        C. 15cm         D. 20cm

Câu 7: Trong các số 24,51,62,77 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 1đ)

A. 24            B. 51           C. 62             D. 77

Câu 8: Trong một phép chia có số chia là 8, thương bằng 24 và số dư là 7.Số bị chia là: (M3 – 1đ)

A. 199          B. 119          C. 191          D. 991

PHẦN II : TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

a) 106 x 8 b)                                        480 : 6

..…………..                                    ……………..

…………….                                   …………….

…………….                                   …………….

Câu 2: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 1/4 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -1 đ)

Bài giải

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 3 

I. Trắc nghiệm

Câu 1: câu A (1đ)

Câu 2: câu C (1đ)

Câu 3: câu C (1đ)

Câu 4: câu C (1đ)

Câu 5 : câu B (1đ)

Câu 6 : câu D (1đ)

Câu 7 : câu A (1đ)

Câu 8 : câu A (1đ)

II. Tự luận:

Câu 1: (1đ)

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1,0 điểm

- Nếu chỉ ghi kết quả đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

a) 848          b) 80

Câu 2: (1đ)                     

Bài giải

Cửa hàng đã bán đi số gạo là: (0.25)

104:4 =26(kg) (0.25)

Cửa hàng còn lại số gạo là: (0.25)

104- 26 = 78(kg) (0.25)

Đáp số: 78 kg