Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6 Tài liệu ôn tập Toán lớp 5

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 1 đánh giá
  • Lượt tải 4.522
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 28/06/2017

Giới thiệu

Tài liệu này chúng tôi đã tổng hợp lại kiến thức cơ bản môn Toán để các em học sinh lớp 5 có nguồn kiến thức môn Toán đầy đủ với nhiều dạng bài tập. Các em có thể tải bài tập ôn tập hè môn Toán để ôn luyện trước khi bước vào 1 cấp học mới.

Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5

Bài 1: Đọc các số tự nhiên sau: 30 567, 975 294, 5 263 908, 268 360 357 và nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

256; 257;……… ……..; 158;……… …….;…….; 2010

b) Ba số chẵn liên tiếp:

68;….; 72 786;………;…….. ……..;……; 306

c) Ba số lẻ liên tiếp:

25; 27;….. ……; 1999;…….. 205;…….;…….

Bài 3: Sắp xếp các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 2846, 4682, 2864, 8246, 4862.

b) Từ lớn đến bé: 4756, 5476, 5467, 7645, 6754.

Bài 4: Điền dấu thích hợp (>,<,=) vào chỗ chấm:

a) 5789……56689 68400…….684100

b) 6500 :10…..650 53796…….53800.

c) ........;......; 306

Nhấn Tải về để tải toàn bộ bài học.