50 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 4 Trắc nghiệm lịch sử lớp 4

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 4 đánh giá
  • Lượt tải 414
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 08/03/2018

Giới thiệu

Nội dung lịch sử lớp 4 được tập hợp đầy đủ trong bộ tài liệu 50 câu trắc nghiệm Lịch sử lớp 4. Bộ tài liệu 50 câu hỏi trắc nghiệm này là toàn bộ kiến thức cơ bản để các em có thể tổng kết lại toàn bộ chương trình. Các bài tập dưới đây sẽ giúp các em nhanh chóng kiểm tra kiến thức của mình cho lần thi học kỳ 2 sắp tới.

Bài tập trắc nghiệm lịch sử lớp 4

Câu 1. Nhà nước đầu tiên của nước ta có tên là gì?

a. Văn Lang.                                   b. Âu Lạc.                                  c. Việt Nam.

Câu 2. Vị vua đầu tiên của nước ta là?

a. An Dương Vương.                      b. Vua Hùng Vương.                    c. Ngô Quyền.

Câu 3. Thành tựu đặc sắc về phong trào của người dân Âu Lạc là gì?

a. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.

b. Xây dựng thành Cổ Loa.

c. Cả hai ý trên đều đúng. C

Câu 4. Câu “Triệu Đà đã hoãn binh, cho con trai làm rể An Dương Vương” gợi cho em nhớ đến câu chuyện nào dưới đây.

a. Mị Châu - Trọng Thuỷ.                b. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh.                   c. Cây tre trăm đốt.

Câu 5. Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước các triều đại phương Bắc là:

a. Chiến thắng của Hai Bà Trưng.              b. Chiến thắng Bặch Đằng.                c . Chiến thắng Lí Bí.

Câu 6. Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào?

a. 179 TCN                         b. Năm 40                            c. Cuối năm 40

Câu 7. Ai là người lãnh đạo nhân dân ta chống lại quân Nam Hán?

a. Ngô Quyền.                       b. Hai Bà Trưng.                     c. Dương Đình Nghệ.

Câu 8. Ngô Quyền lên ngôi vua năm nào?

a. 938                               b. 939.                       c. Cuối năm 939.

Câu 9.Em hiểu như thế nào về cụm từ 12 sứ quân?

a. Các thế lực địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng.

b. 12 sứ thần của các nước đến tham kiến vua.

c. 12 cánh quân xâm lược nước ta.

Câu 10.Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước ta là gì?

a. Lạc Việt.                    b. Đại Việt.                         c. Đại Cồ Việt. C

Câu 11.Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

a. Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nhà Tống xâm lược nước ta.

b. Lê Hoàn đã giết hại Đinh Tiên Hoàng để lên ngôi vua.

c. Lê Hoàn đã đánh bại 12 sứ quân để lên ngôi vua.

Câu 12. Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

a.Lê Đại Hành.                   b. Lê Long Đĩnh.                         c.Lê Thánh Tông.

Câu 13. Sao vua Lý Thái Tổ dời đô về Đại La?

a. Vì đây là trung tâm của đất nước, đất rộng không bị ngập lụt.

b. Vì đây là vùng đất mà giặc không dám đặt chân đến.

c. Vì đây là vùng đất giàu có, nhiều của cải, vàng bạc.

Câu 14. Lý Thái Tổ dời đô về Đại La vào thời gian nào?

a.1005                    b.1009                               c. 1010

Câu 15. Dưới thời Lý đạo Phật được truyền bá như thế nào?

a. Được truyền bá rộng rãi trong cả nước.

b. Chưa xuất hiện.

c. Mới xuất hiện nên truyền bá chưarộng rãi.

Câu 16. Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào thời gian nào?

a. Năm 1068                          b. Năm 1075                        . c. Năm 981

 Câu 17. Nhà trần được thành lập vào năm nào?

a. Đầu năm 1226.                        b. Giữa năm 1226                    . c. Cuối năm 1226

Câu 18. Vua Trần đặt trông lớn ở thềm cung điện để làm gì?

a. Để dân đến đánh khi có điều gì cần xin, hoặc bị oan ức.

b. Để dân đến đánh khi có lễ hội.

c. Để tạo vẻ đẹp thêm cho cung điện.

Câu 19. Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố xây dựng đất nước?

a. Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất.

b. Đắp lại đê điều, mở rộng đồn điền.

c. Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 20. Nhà Trần đã lập ra “Hà đê sứ” để làm gì?

a. Để chống lũ lụt.                    b. Để chống hạn hán.                         c. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê.

Câu 21. Nhà Trần đã thu được kết quả gì trong việc đắp đê?

a. Nền kinh tế công nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

b. Nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

c. Ngành nuôi trồng thuỷ sản phát triển, đời sống nhân dân ấm no.

Download file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết.