Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán theo thông tư 22 Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22

  • Phát hành Sưu tầm
  • Đánh giá 3 đánh giá
  • Lượt tải 730
  • Sử dụng Miễn phí
  • Cập nhật 26/02/2018

Giới thiệu

Kỳ thi giữa học kỳ 2 sắp đến nên Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán mà chúng tôi cung cấp dưới đây hi vọng sẽ giúp các em củng cố được kiến thức đã học trong học kỳ 1 và phần đầu kỳ 2. Các bộ đề đều được chắt lọc khá kỹ để sát với kiến thức các em đã hoc trong thời gian vừa qua.

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1  Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học: Dấu hiệu chia hết; so sánh phân số; cộng, trừ, nhân, chia phân số. Số câu 1       1 1   1 2 2
Số điểm 0,5       1,0 3,0   1,0 1,5 4,0
  Đại lượng: m2, km2. Số câu  1   1           2  
Số điểm  0,5   0,5           1,0  
 Hình học: Hình thoi, hình bình hành. Số câu  1       1       2  
 Số điểm 0,5       1,0       1,5  
 Giải toán có lời văn. Số câu            1       1
Số điểm            2,0       2,0
 Tổng Số câu  3   1   2 2   1 6 3
Số điểm  1,5   0,5   2,0 5,0   1,0 4,0 6,0

 ĐỀ BÀI

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5đ): Phân số nào sau đây lớn hơn 1:

A. 3/5                              B. 2/10                                  C. 6/9                                 D.    33/11

Câu 2 (1đ): Chọn câu trả lời đúng nhất:

a) Số chia hết cho 5 và 2 là:

A. 11                                   B. 60                            C. 123                                        D. 224

 b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9….8 chia hết cho 3 và 9 là:

A. 0                                       B. 1                                    C. 2                                     D. 3

Câu 3 (0,5đ): 10 000 000m2 = …………km2.

A.10                            B. 100                                  C. 1000                                   D. 10 000

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

A. 4m2 3dm2                                       B. 40m230dm2                                  C. 40m2 3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

A. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

B. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

C. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình thoi có bốn cạnh song song và bằng nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

A.140cm2                            B. 24cm2                            C. 70cm2                          D. 48cm2

Nhấn Tải về để tải toàn bộ đề thi.