AnPIFile for Android

 • Phát hành Fann Software
 • Đánh giá
 • Lượt tải 359
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 744 KB
 • Cập nhật 30/09/2011
 • Yêu cầu Android OS

Giới thiệu

Lưu trữ tất cả các thông tin như mật khẩu, tài khoản và các thẻ với mã hóa 256bit. AnPIFile là phần mềm quản lý thông tin cá nhân bằng mật khẩu bảo vệ.

 AnPIFile for Android

Các tính năng chính:

 • Mã hóa 256-bit
 • Hoạt động đơn giản
 • Danh sách yêu thích
 • Tùy biến tên file
 • Tạo mật khẩu bảo vệ.

Lamle