Bảo Mật Tin Nhắn. (tin nhan) - Android Bảo mật tin nhắn trên android

  • Phát hành Chophanmem
  • Đánh giá
  • Lượt tải 3.646
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 594 KB
  • Cập nhật 24/04/2012
  • Yêu cầu Android 1.6 and up

Giới thiệu

Điện thoại ngày nay đã trở thành một thứ không thể thiếu đối với nhiều người. Tuy nhiên, vấn đề bảo mật điện thoại vẫn chỉ có một số ít người dùng quan tâm. Chúng tôi xin giố thiệu ứng dụng Bảo mật tin nhắn dành riêng cho người dùng Android.

Chương trình Bảo mật tin nhắn cho phép bạn bảo vệ tin nhắn của bạn để tránh người khác đọc. Chương trình sẽ tự động mã hóa tin nhắn của bạn. Chỉ có bạn mới đọc được bằng mật khẩu của mình.

Bảo mật tin nhắn