Batch PDF Encrypt

  • Phát hành Dreamify
  • Đánh giá
  • Lượt tải 346
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 2,6 MB
  • Cập nhật 28/08/2014
  • Yêu cầu Windows XP/Vista/7

Giới thiệu

Batch PDF Encrypt là một tiện ích được thiết kế để mã hóa các file PDF. Các tính năng của ứng dụng được bố trí tương tự như Microsoft Office 2010.

Chương trình cung cấp một công cụ tiết kiệm thời gian để xử lý tập tin batch với số lượng lớn các tập tin một cách dễ dàng. Bạn cũng có thể từ chối hoặc cho phép truy cập vào các tập tin PDF.

 

An Nhiên (theo softpedia)