Best Secret Folder for iOS Bảo mật thư mục cá nhân cho iPhone

 • Phát hành RV AppStudios
 • Đánh giá
 • Lượt tải 163
 • Sử dụng Miễn phí
 • Dung lượng 7,5 MB
 • Cập nhật 22/09/2012
 • Yêu cầu iOS 4.0 or later

Giới thiệu

Bảo vệ ảnh/video cá nhân an toàn và bảo mật với ứng dụng Best Secret Folder for iOS.

Best Secret Folder for iOS

Tính năng:

 • Thêm chú thích riêng tư
 • Kích hoạt âm báo khi có người muốn truy cập thư mục
 • Lược sử đăng nhập thành công, thất bại, thay đổi mật khẩu...
 • Chụp ảnh và vị trí của người đăng nhập thất bại 4 lần
 • Tùy chọn xóa lược sử bảo mật
 • Hiển thị video giả
 • Bảo vệ ảnh và video bằng mật khẩu
 • Quản lý thư viện media bằng thư mục
 • Nhập/xuất ảnh và video dễ dàng, chia sẻ qua Email
 • Di chuyển, đổi tên, xóa video/ảnh
 • Tùy chọn xem nhiều ảnh/video
 • Khôi phục mật khẩu bị mất 

Minh Lộc