BoxCryptor for Android

  • Phát hành Acomba
  • Đánh giá
  • Lượt tải 394
  • Sử dụng Miễn phí
  • Dung lượng 304 KB
  • Cập nhật 20/09/2011
  • Yêu cầu Android 2.1 and up

Giới thiệu

Dịch vụ lưu trữ dám mây Dropbox thường được người dùng sử dụng để lưu trữ các dữ liệu quan trọng của mình trên một ổ đĩa từ xa và cho phép truy cập tại bất cứ nơi đâu. Nếu bạn đã tiến hành mã hóa dữ liệu của mình trên Dropbox thì có lẽ phần mềm BoxCrytor sẽ rất hữu ích để bạn có thể truy cập dữ liệu của mình ngay từ điện thoại Android.

Những dữ liệu có thể được truy cập nếu người dùng sử dụng BoxCryptor trước đó để mã hóa dữ liệu trên Dropbox, nghĩa là cho phép đọc dữ liệu thông qua thư mục hoặc ổ đĩa mà BoxCryptor quy định. Ứng dụng sử dụng cơ chế giải mã để truy cập nội dung theo thời gian thực để bạn có thể xem một cách bình thường các nội dung tập tin.

Theo XHTT